Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Merseloseweg in Venray 5801 CE

Merseloseweg

5801 CE Venray
Vraagprijs € 295.000,- k.k.
Te koop

Omschrijving

Exclusieve bouwkavel van 1.412 m², gelegen aan de westzijde van Venray, grenzend aan het beschermde en landschappelijk fraaie Loobeekdal.  Het centrum van Venray is binnen enkele minuten bereikbaar.

Het plangebied Vlakwater ligt tegen de bestaande bebouwing van villa's en landhuizen met diepe voortuinen en grote onderlinge afstanden.

Rekeninghoudend...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Bouwgrond
Lees meer

Omschrijving

Exclusieve bouwkavel van 1.412 m², gelegen aan de westzijde van Venray, grenzend aan het beschermde en landschappelijk fraaie Loobeekdal.  Het centrum van Venray is binnen enkele minuten bereikbaar.

Het plangebied Vlakwater ligt tegen de bestaande bebouwing van villa's en landhuizen met diepe voortuinen en grote onderlinge afstanden.

Rekeninghoudend met de bouwvoorschriften zijn er volop bouwmogelijkheden om geheel naar eigen wens te bouwen.


Bouwregels
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • per bouwvlak is maximaal één woning toegestaan, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden', het aangeduide aantal woningen/wooneenheden is toegestaan;
 • woningsplitsing is niet toegestaan;
 • vrijstaande, geschakelde, twee-aaneengebouwde, aaneengebouwde woningen en patiowoningen zijn overal toegestaan, met dien verstande dat:
  • ter plaatse van de aanduiding ‘gestapeld’ uitsluitend gestapelde woningen zijn toegestaan;
  • ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' uitsluitend vrijstaande woningen zijn toegestaan;
  • ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - patiowoning' uitsluitend patiowoningen zijn toegestaan;
  • ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd uitgesloten' geen aaneengebouwde woningen zijn toegestaan;
 • de goothoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' is aangegeven;
 • de bouwhoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • elke woning dient te worden afgedekt met een dak, waarvan de dakhelling ten minste 0° en ten hoogste 65° bedraagt;
 • de voorgevel van een hoofdgebouw dient in of ten hoogste 3 meter achter de voorgevelrooilijn te worden gebouwd. Indien voor een bouwperceel twee voorgevelrooilijnen zijn bepaald dient zowel de voor- als zijgevel in of ten hoogste 3 meter achter deze lijn te worden gebouwd;
 • de voorgevelbreedte per hoofdgebouw mag maximaal 12 meter bedragen;
 • de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt:
  • bij vrijstaande woningen minimaal 3 meter aan beide zijden;
  • bij twee-aaneengebouwde woningen minimaal 3 meter aan één zijde;
  • bij eindwoningen van aaneengebouwde woningen minimaal 1 meter aan één zijde, met dien verstande dat indien de woning grenst aan de bestemming 'Groen' in de perceelsgrens gebouwd mag worden;
 • de maximale diepte van het hoofdgebouw bedraagt 12 meter, met dien verstande dat voor patiowoningen de maximale diepte 20 meter bedraagt en voor vrijstaande woningen de maximale diepte 15 meter bedraagt, tenzij ter plaatse de aanduiding 'vrijstaand' is aangegeven. In dat geval bedraagt de maximale diepte 20 meter;
 • het bepaalde onder k. is niet van toepassing op gestapelde woningbouw

Regels voor bijgebouwen
Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • voor het bouwen van bijgebouwen bij vrijstaande-, twee-aaneengebouwde- en aaneengebouwde woningen, gelden de volgende bepalingen:
  • bijgebouwen mogen uitsluitend op het achtererf worden gebouwd, met dien verstande dat:
   • bij vrijstaande woningen aan één zijde minimaal 7 meter aan opstelruimte ten behoeve van parkeren vrij blijft;
   • ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' bijgebouwen mogen worden opgericht met een oppervlakte van maximaal 20 m2 en een bouwhoogte van maximaal 3 meter;
  • ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' dient één zijerf vrij te zijn van bijgebouwen;
  • tegen de achtergevel van het hoofdgebouw mag/mogen (een) bijgebouw(en) worden gebouw over de volledige breedte van die achtergevel, met een diepte van maximaal 4 meter. De oppervlakte hiervan telt niet mee bij de berekening van de oppervlakte als bedoeld onder 4 en 5;
  • bijgebouwen zijn toegestaan met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 50 m². De oppervlakte van carports en de oppervlakte van bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' blijft bij de berekening van die oppervlakte buiten beschouwing;
  • de gezamenlijke oppervlakte als bedoeld onder 4 mag worden verhoogd tot maximaal 70 m2, mits het achtererf, ook na de bouw van bijgebouwen als bedoeld onder 4 en carports, voor niet meer dan 40% wordt bebouwd;
  • de goothoogte van bijgebouwen mag niet hoger zijn dan:
   • Voor aangebouwde bijgebouwen: 0,3 meter boven de vloer van de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw, of -als het hoofdgebouw geen tweede bouwlaag heeft- even hoog als het hoofdgebouw met een maximum van 3 meter;
   • Voor vrijstaande bijgebouwen 3 meter.
  • de bouwhoogte van bijgebouwen mag maximaal 5 meter bedragen;
  • aangebouwde bijgebouwen dienen plat te worden afgedekt indien de bijbehorende woning plat is afgedekt;
  • bijgebouwen dienen met de dichtstbijzijnde gevel binnen een afstand van 15 meter van de achter- en/of zijgevels van de woning te worden gebouwd.
 • in afwijking van het bepaalde in lid a onder 1 mogen worden gebouwd:
  • bijgebouwen in hoeksituaties op het naar openbaar gebied gekeerde zijerf, met dien verstande dat:
   • de totale bebouwde oppervlakte maximaal 30 m2 mag bedragen;
   • slechts aan het hoofdgebouw aangebouwde bijgebouwen zijn toegestaan, met een breedte van maximaal 4 meter;
  • carports, zowel op het voorerf als het achtererf, met dien verstande dat:
   • de oppervlakte tot maximaal 30 m² mag bedragen;
   • de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen;
   • de carport met minimaal één zijde of een deel daarvan tegen de zijgevel van het hoofdgebouw of tegen een voor- of zijgevel van een bijgebouw wordt gebouwd;
   • de carport maximaal 2,5 meter voor de voorgevelrooilijn mag worden gebouwd;
  • ondergeschikte bouwdelen op het voorerf, met dien verstande dat:
   • de diepte maximaal 1,2 meter bedraagt;
   • de breedte maximaal 50% bedraagt van de breedte van de gevel van het hoofdgebouw;
   • de hoogte maximaal 3 meter bedraagt.
 • bij patiowoningen zijn geen bijgebouwen toegestaan.
Overdracht Status Beschikbaar Vraagprijs € 295.000,- kosten koper Aanvaarding Direct Bouwvorm Soort object Bouwgrond Bouwvorm N.v.t. Bouwgrond Ja Ligging Aan bosrand, vrij uitzicht, buiten bebouwde kom en in bosrijke omgeving Indeling Perceeloppervlakte 1412 m² Kadasteroppervlakte 1412 m² Kadastrale gegevens Gemeente Venray Sectie B Perceelnummer 4547 Oppervlakte 1412 m²

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Bieding
Gegevens
Financiële voorwaarden
Voorwaarde bouwtechnische keuring
Aanvullende informatie
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring